سفر
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩ : توسط : طلا نوری مهر


بار سفر بسته ام
کوله بارم همه رنج  همه درد
پشت سر ظلمت کده است و پیش رو        
شهر خوشبختی و شادی شهر شور
کوله بار دردهایم بر زمین
می دوم پر می  کشم تا اوج نور
گم شدن در شهر شادی عالمی دارد
عالمی..