صبر بی پایان
ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۳ : توسط : طلا نوری مهر

 ای دل خسته و خاموش

از چه جنسی تو

هر لحظه

میمیری و میمانی

فریاد کشیدم از سر درد

به دل کوه و زمین و آسمان دریا و صحرا

رازها گفتم ناله ها کردم

کوه با پژواک آن از هم فروپاشید

سوخت دریا

آسمان نعره بر 
آورد

وزمین آتش گرفت

ای دل از چه جنسی تو

صبر خالص؟