بوسه بر خاک
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧ : توسط : طلا نوری مهر

 

 

با وزش
نسیم

برگ نو
رسته به وجد آمده

 رقصان شد

برگ چنار
سوخته دل

عاشق

 سرسپرده ی نسیم 

روی زمین
افتاد و

بر خاک
بوسه زد