داد از دروغ
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٦ : توسط : طلا نوری مهر

 

فریاد می کشم فریاد

 

تیغ بیداد دروغ

آغشته به خون است

خون گل های حقیقت

نگاه کن !

چگونه مرگ سرخ عشق
را

به تماشا نشسته  اند!

باده ی بی خبری
سر می کشند !

داد از دروغ داد

غافلند

دامان خونین زمین

مادر دشت شقایق
می شود روزی

و نسیم

سفیر اندیشه های
سر بریده

اندیشه های سر
بریده