رهایی
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ : توسط : طلا نوری مهر

در دیار نفرت  و 
بیداد  و ظلم و دغدغه

هستیش به گل نشست و
همنشینش خار شد

 

روح پاک و
مهربانش  طاقت جور نداشت

رهسپارراه خوبی از صفا
سرشار شد

 

خسته  و اندوهگین در سایه ی مرگ آرمید

خوبی و دل پاکیش ماند
و غمش بر دار شد