آرامش
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٩ : توسط : طلا نوری مهر

 

کودکیم مرا به دشت می کشاند

به دشت شقایق ها و نرگس ها

رنگ ها نوازشگر چشم

عطر گلها شمیم هستی بخش

می شود آیا

 به زیر این چمن ها خفت

آرام ?

می شود آیا  نگاهی داشت

بر طاق بلند آسمان؟

می شود قلبم لگد مال قدم های ظریف کود کان باشد؟

دیدگانم هم تما شاگر پرواز پرستو ها

می شود آیا به زیر این چمن ها خفت آرام؟

در دل سرد و سیاه خاک

می شود آیا

آرام گرفت؟

آرام؟