گاهی به تو تحمیل می شود

 

گاهی به تو تحمیل می شود

غذایی که دوست نداری 

لباسی که نمی پسندی

به تو تحمیل می شود

 

 

شهر و کاشانه ای که دوست نداری

شغل اجباری

و...و....

تلخ است تلخ

اما هیچکدام به تلخی این نیست که


به تو تحمیل شود

آدم یا نا آدمی

که دوستش نداری و مجبوری

با او بسر بری

همیشه و همه جا

همیشه

همه جا

/ 0 نظر / 6 بازدید