غریب

 

 

دستها یش یخ زده  سر در گریبان می رود

دردها در سینه دارد او و تنها می رود

پشت سر شهر خیال و سوخته های آرزو

فارغ از بود و نبود اندیشه او را می برد

در خیالش می نشاند شوق روی یار را

شاپرک های خیالش تا  کجاها   می پرد

                                                                 

/ 0 نظر / 28 بازدید