او مرا می فهمد

 

 

تا چشمش به من افتاد

لابلای گلبرگهای سفید  رز

خود را پنهان کرد

سر بر آورد  , نگاهم کرد

شاخک های کنجکاویش را تکان داد

او مرا می فهمد

_این همه دلتنگی؟؟

دوست من,مهربانم

تلخکامی نه برازنده ی توست

زندگی شیرین است

و زمان کوتاه ,  کوتاه

زندگی شیرین است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید