تکیه گاه آهنین

 

تکیه گاهی آهنین باش برایم یارم

همچون زمین

 که
آغوشش امن شکوفه های پریشان

در هجوم باد

و سینه اش آرامگاه برگ های خزان زده است

با آن همه اسرار

زمینی که دلش پناه اشک های یخ زده ی آسمان

و به اندازه ی خورشید

بزرگ است بزرگ

تکیه گاهی آهنین

محکم و استوار

صبور و مهربان

عاشق عاشق

کنارم باش یارم

یاورم باش

                                                                            

/ 0 نظر / 6 بازدید