دل کنده

منم رهگذری تنها

در کوره راه  تردید

جاده ی سر در گمی

کوله بارم عشق اندوه و کمی حسرت

روبرو آینده ای مبهم

پشت سر تاریکی

کجا می روم؟

چرا می روم؟

چه کسی منتظراست؟

چه کسی چشم به راه؟

کجا میماندم؟

چرا میماندم ؟

با که ؟

منم رهگذری تنها

در جاده ی سردرگمی

کوره راه تردید

                                                                                 

/ 1 نظر / 9 بازدید
محسن

این خاصیت همیشگی تنهایی است.... سردرگمی نابسامانی. ....