باز هم فریادم

 

 

جان گرفتم من باز در وقت جان کندن

باز هم فریادم

داد من از سر شوق

جنسش از شورو شعف

غم در طنین خنده ام گم می شود

شوق تنها زیستن

 شور با خود
بودن

 شادی بی انتها

روزهایم پر ز نور

شبهایم

 پر زعطرگل
محبوبه ی شب

و سکوتی زیبا 

پرم از آرامش

آه...

پرم از آرامش

/ 0 نظر / 5 بازدید