سفر


بار سفر بسته ام
کوله بارم همه رنج  همه درد
پشت سر ظلمت کده است و پیش رو        
شهر خوشبختی و شادی شهر شور
کوله بار دردهایم بر زمین
می دوم پر می  کشم تا اوج نور
گم شدن در شهر شادی عالمی دارد
عالمی..

/ 1 نظر / 6 بازدید
فریاد

درود بر تو بسیار خوب و زیبا بود،فریاد بزن.