عشق خیالی

دستهای گرم او در دست
من

ونگاهش مقتدر آرام

می نشیند در نگاه بی
گناهم

با صدای مهربانش می
شود آوار

دیوار سکوتم

یار من می داند جای
من اینجا نیست

از نگاهش واژه واژه می
تراود فهم

دل پاک و بی ریایش پناه
دل آزرده ی من

او مرا خواهد برد

در کنارش شاد و آرام تا
ابد خواهم ماند

تا ابد

                                          

                                              

/ 0 نظر / 26 بازدید