به تو می اندیشم

 

در خلوتم با موسیقی سکوت

به تو می اندیشم

در سرزمین رویاهایم

به تو می اندیشم

 

آن گاه که طلایی ترین اشعه خورشید

با گرمای صمیمی اش

به روح من دست نوازش می کشد

و مرا می برد به سرزمین غروب

به شب آرامش

آن جا که ستاره ها

قصه می گویند به گوش من

باز هم 

به تو می اندیشم

/ 0 نظر / 7 بازدید