من و تو

 

تو از جنس مرداب و ساکن به یک جا همیشه

من از جنس  رودم  خروشان و 
پویا  همیشه

 

تو  آن  گرگ 
وحشی   به   دنبال 
بره  دویده

من  آن  دشت  
پهناورم   بره  در 
آن   لمیده

 

تو  پروانه  مصلوب 
کرده  به  سنجاق  
کینه

من  آنم  ز شوقش 
دلم   پر  کشیده 
ز  سینه

 

تو  ویرانگری  مثل 
طوفان   مخرب  همیشه

من اما نسیمم  به  گل ها 
وزان  و  به 
بیشه

 

تو   اوج   سکوتی 
و  من  آشنا  
با    ترانه

نه هم کیش و هم مسلکی تو نه با  من
یگانه

 

 

 

                                                    

                           

/ 0 نظر / 38 بازدید