پرواز

 


                           

در پیله ی تنهاییم
خاطره ها تکرار می شوند
دوست ندارم بنشینم و بکاوم
گور گذشته را
نبش قبر خاطره
آزرده می سازد مرا
جا می گذارم همه را
می پرم از جا و بیرون می زنم
آه....
ای کاش که رگبار بگیرد
رگبار

             

/ 0 نظر / 8 بازدید