نوش دارو

 

 

گرفتار در تلاطم رود زمان

آب او را کشان کشان می برد

بی اختیار

چرخید و چرخید

مرثیه خوان آرزوهای به گل نشسته

قبل از آن که ذره ذره جان دهد

با خود اندیشید کاش

بر خلاف جهت رود

زندگی می کرد

کاش....

/ 2 نظر / 2 بازدید
aysan

_____♥█████████████♥___♥███████████♥ ___♥█████████████████♥████♥________♥████♥ __♥████████████████████████♥___________♥███♥ _♥███████████████████████████♥__________♥███♥ ♥████████████████████████████████♥_____♥███♥ ♥█████████████████████████████████♥___♥███♥ ♥██████████████████████████████████♥_♥███♥ _♥██████████████████████████████████████♥ __♥████████████████████████████████████♥ ____♥████████████████████████████████♥ ______♥████████████████████████████♥ _________♥███████████████████████♥ ____________♥██████████████████♥ ______________♥█████████████♥ _________________♥████████♥ ___________________♥████♥ ____________________♥██♥