یاد من کن

 

هر کجا دیدی درختی

در میان صخره ها تنها نشسته

یاد من کن

اگر دیدی و فهمیدی دل خون شقایق را

یا به گوش جان شنیدی

 فریاد سکوتش را

یاد من کن

آن زمان که بید مجنون

گیسو پریشان کرده و نوحه سرایی می کند

به سوگ عشق و آزادی

یاد من کن

یا اگر دیدی کبوتر

رو سوی آن آبی  بی انتها

می کشد پر می زند بال

یاد کن از آرزویم

یاد کن

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
masi

از قدیم گفتن : اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده است و گریه کرده ـآره قربونش

بهروز وفایی

بازم میگم بیا بیرون جامعه و دور براتم ببین زیبایی زیاده باید زندگی کنی