اگر آسمان نعره بزند


 

 

اگر دانه های تگرگ

به تکه های سنگ بدل شوند

اگر آسمان نعره بکشد

اگر صاعقه او را بسوزاند

رعد و برق او را بلرزاند

هرگز

هرگز

به زمین باز نخواهد گشت

                                    

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم