ذره ای آرامش

 

 

من سراپا رفتنم

رفتنم لحظه ی جان کندن تو

ماندنم مرگ من است

لحظه ها کند کند می گذرند

کاش می شد پر داشت

و پرید

از گذرگاه زمان و چشید

ذره ذره عشق را

کاش می شد نوشید

دو سه قطره دوستی

و دوباره جان گرفت

و دوباره

نفسی تازه گرفت

/ 0 نظر / 10 بازدید