آرزو

 

 

بگذار با تو بیایم

بگذار از تو بگویم با تو

دل کنده از دنیا به تو دل می سپارم

می رویم آنجا که برق عشق ما

بزند چشم صاعقه را

و اشک های شوقمان

از رو ببرد باران را

با تو

با تو که عاشقی و

می شناسی عشق را

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید