هدیه

 

هدیه دادن رسم خوبی است

به آن ها که دوستشان داریم

و من

گرانبهاترین و گرامی ترین دارایی خود

زندگیم را

به کسی هدیه کردم

که...

کس نبود

/ 1 نظر / 3 بازدید
masi

یادمان باشد که بهترین چیزی که داریم را به بهترین کس هدیه کنیم نه هرکسی که نمی شه اسمش را آدم گذاشت اینطوری بهتره