ما همیشه انسانیم

 

من انسانم و تسلیم نمی شوم

زیبایی و عشق از آن من است

 که با تو قسمت می کنم

با تو که چشمت زیبا بین است

و قلبت سزاوار عشق

تو نیز انسانی مثل من

سرشار از احساس

اگر به خانه ی من آمدی

با یک بغل گل بیا گل سرخ و گل یاس

که بدانم دوستم داری

گلها را به پایم بریز و مرا در میانشان بنشان

من و تو انسانیم

گل مارا از گل سرشته اند

و هیچ نگو

زیرا چشمانت فریاد میزنند عشق را

برایم بستری از گل بساز

بستری از مهربانی از عشق

از راستی

ما " همیشه انسانیم                               

 

/ 0 نظر / 22 بازدید