رهایی

در دیار نفرت  و 
بیداد  و ظلم و دغدغه

هستیش به گل نشست و
همنشینش خار شد

 

روح پاک و
مهربانش  طاقت جور نداشت

رهسپارراه خوبی از صفا
سرشار شد

 

خسته  و اندوهگین در سایه ی مرگ آرمید

خوبی و دل پاکیش ماند
و غمش بر دار شد

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهروز

روح نوع قشنگشه زیباست تا زشتی نباشه زیبایی جلوه گر نمیشه اگر جلوه داری چون در میان بدی و زشتی نمایانی مطمن باش از من و تو زیباتر هم هست کافی چشمامون رو بازتر کنیم زنجیرهارو از خودت دور کن