پایان یا آغاز

رفتنت نقطه پایانی است

بر همه رنج ها آزارها

آخر آن همه نکبت

شاید شروع عشق و آرامش

دوستی و راستی

رسیدم انگار

نشستن در کنار چشمه شفاف خوشبختی

عالمی دارد

اینجا حال و هوای کودکی دارم

چه قشنگند گلهای شقایق

پرواز پرستوهای عاشق

می توان حس کرد عطر گل محبوبه شب

و لطافت را

روی گلبرگ گلهای آهار

                                                                               

                                                                  

/ 0 نظر / 6 بازدید