آفتابگردان

 

آفتابگردان خیره به خورشید

زمین خریدار اشک های ابر عاشق

غنچه با هزاران آرزو

لب فرو بسته

به شبنم فکر می کند

همه جا

عشق است

که سخن می گوید

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
پریوش

همه جاعشقست که سخن می گوید(زیبابود)[گل]