جای من خالی

 


 

 

از اینجا می روم

شهرم پر از رشک و دروغ

مردمی با قلبهای بی فروغ

می روم

به دیاری که ریا معنی ندارد

پر از عشق و سرور است

 همه مردم آنجا دلشان پر مهر است

جای من خالی است آنجا

جای من خالی است   

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید